28 oktober 2018

Flersamhetsstudie...

Jag gillar ju undersökningar och forskningar. Och just nu pågår en studie där de söker folk som lever i flersamhetsförhållanden och som gått i par eller familjeterapi eller rådgivning. Tillhör du denna grupp och gjort detta? Då kan du läsa vidare här nedanför...

Lever du i polyrelation och har erfarenhet av familjerådgivning? Deltagare sökes till intervjustudie. 

Nu pågår en studie vid Malmö universitet som undersöker polyamorösa personers erfarenheter av familjerådgivning. Jag heter Jenny Stehager och är student på Masterprogrammet i sexologi. 

Internationell forskning har visat att polyamorösa personer kan bära med sig upplevelser av diskriminering och stigmatisering. Det finns dock begränsat med forskning om polyamori generellt och i synnerhet polyamori och familjerådgivning i en nordisk kontext. Det är betydelsefullt att uppmärksamma polyamorösa personers livserfarenheter och upplevelser av bemötande vid terapi och rådgivning. Syftet med studien är att undersöka polyamorösa/flersamma personers upplevelser av bemötandet vid familjerådgivning utifrån en svensk kontext.

Jag kommer göra enskilda intervjuer. Intervjuerna kommer ske på samtalsrum på universitetet, på bibliotek eller annan plats som du väljer. Intervjuer kan även ske via skype. Jag finns i Stockholm men är ibland i Skåne. Jag vill gärna ha deltagare från olika orter i Sverige och jag har eventuellt möjlighet att resa till dig.Varje intervju tar ungefär en timme. Jag söker dig som ser dig som polyamomrös/flersam och har gått i familjerådgivning eller familjeterapi.

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Konfidentialitet garanteras i undersökningen genom att ingen obehörig får ta del av materialet. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för oss/mig som är undersökningsledare. Materialet kommer förstöras när uppsatsen är godkänd. I rapporteringen av resultatet i form av en examensuppsats på Malmö universitet eller i annan form av publicering kommer informanterna att avidentifieras så att det inte går att koppla resultatet till enskilda individer. Namn och personuppgifter avidentifieras. 
Personuppgifter kommer behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). En samtyckesblankett för behandling av personuppgifter kommer att finnas. 
Arbetet kommer publiceras som en masteruppsats i sexologi. 

Vill du delta eller har du frågor om studien? Tveka inte att kontakta mig på telefon 0734-451 389 eller mejl:jenny.stehager@gmail.com

Studerar vid Malmö universitet, Fakulteten vid hälsa och samhälle, 
205 06 Malmö. Handledare: Charlotta Carlström
charlotta.carlstrom@mau.seInga kommentarer:

Skicka en kommentar